رفقای به اصطلاح دوست باشمام

ساخت وبلاگ
چکیده : دلم برای خودم که نه برای قلبم شکسته،زخم برداشته!چراهردوست ونزدیکانی تابه من میرسندقلبم رامیشکنند؟خدا... با عنوان : رفقای به اصطلاح دوست باشمام بخوانید :

دلم برای خودم که نه برای قلبم شکسته،زخم برداشته!چراهردوست ونزدیکانی تابه من میرسندقلبم رامیشکنند؟خدایاخسته شدم ازدست این انسان های به اصطلاح رفیق.....اهای توکه فکرمیکنی من ضعیفم که گریه میکنم،تنهاهستم،وکمترازقبل حرف میزنم فکرنکن که من احمقم نه بلکه مثل اطرافیلنت نمیتوانم دوستی رابه زبان بیاورم.اگه باهتون بدحرف زدم یا....نمیخواستم ناراحت شین بلکه میخواستم به اصل زندگی پی ببرید.حالااگه تنهام گذاشتیت اشکالی ندارد!ولی بدانیدقلبم به تیغ شماهاکه ادعای دوستی داشتیدزخم برداشت.

دوست"رفیق"تنهایی,...
نویسنده : nasim بازدید : 146 تاريخ : 26 / 10 ساعت: 3:25 PM